Thursday, February 26, 2009

10 Muassafat Tarbiyah

Muslim yang ingin mempersiapkan diri dalam perjuangan Islam perlu memperbaiki dirinya agar sentiasa terkehadapan daripada manusia lain. Risalah Islam yang syumul ini hendaklah difahami dengan membentuk diri yang syumul juga. Maka hendaklah diteliti di sini tentang aspek-aspek seorang da’ie Muslim dalam rangkanya untuk menjadi seorang Muslim yang sempurna. Sifat-sifat yang perlu ada pada diri ialah:
1) Kuat tubuh badan (Qawiyyal Jism)
2) Akhlak yang mantap (Matinul Khuluq)
3) Fikiran yang berpengetahuan (Mutsaqqafal Fikri)
4) Mampu berusaha (Qadiran ala Kasbi)
5) Akidah yang sejahtera (Salimul Aqidah)
6) Ibadah yang betul (Sahihul Ibadah)
7) Mampu melawan nafsu (Mujahadah ala Nafsi)
8) Menjaga waktu (Haarithun ala Waqtihi)
9) Tersusun dalam urusan (Munazzamun fi syu’unihi)
10) Berguna untuk orang lain. (Nafi’un li ghairihi)

No comments:

Post a Comment